Slavné sestry

Pokud patříte mezi milovníky klasické literatury, určitě jste museli narazit na některé z děl sester Brönteových. Tyto sestry řadíme k takzvanému viktoriánskému realismu. Charlotte, Emily a Anne byly nepochybně velmi zajímavé ženy své doby, které dokázaly prorazit navzdory tomu, že neměly bohaté a mocné manžely, pocházely z nepříliš bohatých poměrů, a tudíž by se dalo říci, že byly chudé jako kostelní myši. Ostatně ta metafora není tak úplně od věci, protože sestry byly dcerami metodistického kněze Patricka Brönte, který působil jako kaplan v Essexu. Byl také nadějný literát, lze tedy očekávat, že kořeny talentu u všech jeho literárně činných dětí (jeho jediný syn Branwell byl básník a malíř) se nacházejí právě u otce.
 poznámkový blok za knihami

Přispívat do rodinného rozpočtu

Práce kněze je sice práce nepochybně prestižní, ale velmi málo placená a tak se všechny sestry museli činit, aby mohly přispívat do rodinného rozpočtu. Díky tomu, že byly vzdělané, mohly pracovat jako učitelky a vychovatelky. Tyto zkušenosti dokázaly bohatě zužitkovat také ve svých knihách. Každopádně jejich vzdělání bylo vykoupeno zdraví. Všech pět sester se vzdělávalo v penzionátě, kde se opravdu o chovankyně dobře nestaraly. Ano bylo jich původně pět, ale dvě z nich Mary a Elisabeth zemřely v penzionátě na tuberkulózu pravděpodobně vlivem špatné péče. Pokud máte pocit, že Vám to připomíná Janu Eyrovou, máte pravdu, právě zde čerpala nejstarší ze sester inspiraci.
přeplněná knihovna
·         Charlotte– je nejstarší z dcer a také nejznámější. Byla literárně nejaktivnější, ale nejslavnější je nepochybně její kniha Jana Eyrová, která rozhodně patří do pokladnice klasické literatury a byla také mnohokrát zfilmovaná.
·         Emily– prostřední sestra psala pod různými pseudonymy ve snaze vyhnout se předsudkům. Byla také velmi zdatná básnířka. Nejslavnější její dílo, taktéž často zfilmované, je Na větrné hůrce.
·         Anne– nejmladší a zřejmě také nejméně slavná, přesto dost známá. Její nejznámější kniha se jmenuje Dvojí život Heleny Grahamové.

Podobné příspěvky