Vzdělávání v zemi klobás

Německo je velice vyspělou zemí s vysokou životní úrovní. Proto není od věci podívat se na to, jak v této zemi vypadá vzdělávací systém.

Jelikož je Německo spolkovou zemí, najdeme zde 16 vzdělávacích systémů, které se od sebe v některých věcech liší. Jsou zde ale zavedena kritéria, která jsou pro všechny systémy stejná např. délka povinné školní docházky, návaznost vzdělávacích stupňů, systém známkování a uznání vysvědčení.

německá vláda

Předškolní vzdělávání v Německu povinné není. Platí zde sice zákon, který dává všem dětem na toto vzdělání právo, ovšem vynucováno není. V posledních letech se ale více propaguje. Mateřské školy neboli jak zde často uslyšíte Kita, jsou určeny pro děti od 3 do 6 let. Dnes jsou někdy přijímány i mladší děti, protože jesle zde nenajdete.

Povinná školní docházka pro děti tedy začíná ve věku šesti let a trvá čtyři roky. V deseti letech se děti, respektive jejich rodiče nebo zákonní zástupci, musí rozhodnout, kam se dítě dále bude ubírat. Na výběr mají z gymnázia a hlavní nebo reálné školy.
učebna zeměpisu

Na hlavní škole (hauptschule) studují děti, které mají s učením problémy. Studium trvá od 5. do 9. ročníku a je zde poskytováno všeobecné vzdělání a výuka jednoho cizího jazyka, kterým je ve většině případů celosvětově uznávaná angličtina. Po dokončení student putuje do různých učebních oborů. V současné době se tyto školy moc nevyužívají a považují se za zbytkové. Jsou zde především děti migrantů, které mají s jazykem problémy.

Reálná škola (realschule) nabízí vzdělání po dobu šesti let, tedy od 5. do 10. ročníku. Od 7. ročníku je zde kladen důraz na ekonomické předměty a anglický jazyk. Po absolvování se počítá s tím, že žák bude i nadále ve vzdělávání pokračovat na středních či vyšších odborných školách nebo na odborném či normálním gymnáziu.

Studium na gymnáziu trvá devět let (5. až 13. ročník). Výuka je zde více teoretická a odborná. Vyučují se zde dva cizí jazyky (angličtina, francouzština, latina nebo jiný světově používaný jazyk).

Maturita je zde velice důležitou zkoušku a studenti se na ni připravují poslední tři roky studia. Maturuje se ze čtyř předmětů a její výsledek ovlivňuje přijetí či nepřijetí na vysokou školu.

Vysokých škol se zde nachází hned několik typů. Univerzity jsou určené pro určité zaměření. Nejčastěji se jedná o medicínu, právo, teologii, přírodní či humanitní vědy nebo ekonomiku.

Technické univerzity se zaměřují především na technické předměty, ale našli byste zde i humanitní obory. A dále jsou zde zřízeny nestátní univerzity. Jedná se buď o soukromé školy, na kterých se studium samozřejmě platí, nebo církevní školy. Jako poslední typ lze uvést umělecké školy, které se stejně jako u nás zaměřují na nadané děti, ze kterých se mají stát umělci.

Podobné příspěvky