Nejkrásnější vědní obor

V dnešní době se můžeme věnovat opravdu velké spoustě oborů. Věda je velmi široký pojem a zahrnuje mnoho odvětví. Existují stále vědní obory, které zde existovali od pradávno a také vznikají stále nové vědní obory. Z dlouhodobého hlediska se věda zaměřuje i na literaturu. Literární věda je mezi obory už velmi dlouhou dobu a bude tu s námi patrně velmi dlouho. Literární kultura totiž nepřetržitě trvá a nemá ani tendenci k zániku. K literatuře patří v podstatě vše, co kdy bylo napsáno a mělo nějakou hodnotu, a to už od dob vzniku písma. Vědci dodnes zkoumají staroegyptské hieroglyfy, staroslověnské písně, kroniky, paměti, deníky atd. A je to velice zajímavý obor, který stále přináší nové poznatky! 

staré knížky

Literární vědu můžete řadit na literární kulturu, literární historii, literární teorii anebo literární kritiku. Právě literární kultura je zaměřena na životy spisovatelů a jejich literární přínosy v dobovém kontextu. Je to velmi pozoruhodné, zabývat se osobnostmi ovlivněné dřívější dobou, která se také promítala na jejich tvorbu. Literární historie se obecně zabývá vývojem literatury od počátků do dnes. Zkoumá proměnu literatury, literární směry nebo vznik nových žánrů. Samozřejmě se všechny obory vzájemně doplňují a prolínají.

staré knihy

Také literární teorie zahrnuje všechny zmíněné vědní obory, ale jejím primárním cílem je zkoumat teorii, resp. jak to je udělané. Literární dílo lze složitě a detailně analyzovat. Lze v něm zkoumat kompozice, umělecké prostředky, vypravěče či lyrický subjekt, časoprostor a mnoho dalšího. Literární teorie je však mnohem složitější a není to jenom o tom určit literární druh a žánr jako by možná někoho ihned napadlo. Literární teorie se také zabývá různými přístupy k chápání a vnímání literatury, jako je strukturalismus, pražský lingvistický kroužek, fenomenologie apod.

Podobné příspěvky