Ocelové trubky velkých průměrů

Ocelové trubky velkých průměrů jsou základním prvkem většiny potrubních systémů. Zajišťují přepravu látek na velké vzdálenosti. Pro přepravu korozivních médií se používají silnostěnné trubky velkých průměrů s vnitřní povrchovou úpravou, která zajišťuje chemickou odolnost a spolehlivě chrání ocel před korozí. Za velké průměry považujeme trubky od průměru 300mm až po 2000mm a víc. Ocelové trubky velkých průměrů se vyrábějí jako všechny trubky dvěma způsoby – jako svařované (švové) a bezešvé.

potrubí

Svařované trubky, švové, mohou být podélně svařované, v tom případě se zakruží plech do tvaru trubky a podélně se svaří odporovým elektrickým svařováním. Délka trubky se prodlužuje příčným přivařením dalšího zakruženého plechu. Nebo jsou trubky se spirálovým švem, které mají jen jeden spirálový svar a vzniknou zakružením ocelového pásu do tvaru trubky. U svařovaných trubek, i když jsou svary kontrolovány a musí splňovat podmínky dané normou, se může stát, že při velkém namáhání mohou ve svarech vznikat trhliny a dopravované médium může unikat. Proto existuje druhá možnost výroby a to ocelové trubky bezešvé. Ocelové trubky bezešvé se vyrábějí z matricové trubky, která se zahřeje na vysokou teplotu a zatlačením na trn se trubka rozšíří na velikost potrubí.

potrubí

Bezešvé trubky mají větší odolnost proti namáhání a tlaku a jistotu těsnosti. Ocelové trubky velkých průměrů jsou v naši civilizaci nezbytností. Kanalizace, vodovody, plynovody, to vše je vyrobeno z těchto trubek. Mohou se používat na mostní konstrukce. Nezbytné jsou také v zemědělství pro zavlažovací systémy. Těžký průmysl je využije na přepravu olejů a jiných chemických látek. Bezešvé trubky mají výborné těsnící vlastnosti, neboť nemají svar, takže nic, co je dopravováno potrubím, nemůže unikat. Do žádné domácnosti by nebyla přivedena voda, nebýt ocelových trubek velkých rozměrů.

Podobné příspěvky