Alternativní školy

Alternativních škol je celá řada, děti se v nich vzdělávají trochu jiným způsobem a stylem, ale nemusí každému dítěti vyhovovat. Pro některé děti je tento výchovně- vzdělávací styl naprosto perfektní!

Pojďme si o některých z nich říct.

Montessori škola

Tento alternativní výchovně- vzdělávací směr navrhla italská pedagožka a lékařka Mária Montessori (1870- 1952). Maria pracovala s mentálně postiženými dětmi a hlouběji se zabývala touto problematikou jejich vzdělávání. Hlavním mottem bylo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Nicméně aby nedošlo k omylu, tato pedagogika není určená jen pro mentálně postižené, je určená i pro chytré děti, nadané. Učitel v této škole je průvodce dítěte. Klíčové pojmy této pedagogiky je tvořivost a kreativita. Chyba není špatná, dítě se z ní má poučit a materiály k vyučování jsou přizpůsobené k věku a psychické vyspělosti dítěte. Dítě si vybírá prostot v místnosti, kde se chce vzdělávat, materiály. Je vedeno k samostatnosti.

Montessori škola

Waldorfská škola

Zakladatelem této pedagogiky je rakouský esoterik a filosof Rudolf Steiner (1861- 1925).

Škola rozvíjí praktické a intelektuální schopnosti žáků. Předměty vyučuje v blocích, nepoužívá učebnice. Materiály si škola tvoří sama. V této škole se neznámkuje. Vzdělává se prožitkem, využívají se rytmy. Je nutné dodat, že se čtení a psaní vyučuje pomaleji oproti jiným školám. Děti se učí prožitkem a také je kladen velký důraz na svátky a tradice.

Waldorfská škola

SCIO škola

Každé dítě je individuální a originální a tato škola to respektuje. Tvoří si své materiály, které přizpůsobí věku, psychickému vývoji dítěte. Heslem této školy je: „Změna je trvalý stav.“

První SCIO škola byla založena v září 2015 v Praze. Učitelé jsou spíše průvodci dítěte. Vyučuje se i mimo školu, využívá se různých exkurzí, výletů a podobně. Děti nejsou v běžných třídách ale v tak zvaných kolejích, kde jsou věkově smíšené skupiny. Starší žáci mohou vypracovat ročníkovou práci, kterou prezentují před ostatními. Cílem je, aby se děti do školy těšily, byla zde přátelská a příjemná atmosféra. Škola respektuje individuální tempo dítěte. V dalším článku, který na tento bude navazovat, si řekneme o dalších. Například Jenský plán, Daltonský plán, Začít spolu, Zdravá škola…

Podobné příspěvky